Hotell Riverton

”Den bästa fogen är den som inte syns”

När Hotel Riverton i Göteborg ville fräscha upp och bygga ut fick Fogspecialisten uppdraget att utföra omfattande arbeten av både synliga och dolda kvalitetsdetaljer.

Det familjeägda hotellet, som drivits sedan 1991, valde bland annat bygga en helt ny reception och lounge. Dessutom byggde man ett helt nytt burspråk som skulle bära den nya restaurangen. På det nya burspråkets bärande konstruktion av stål fick Fogspecialisten montera passiva brandskydd genom omfattande montage med skivor, isolering och brandskyddsmålning.

– Det var ett omfattande arbete, då det fanns en tydlig vision om det färdiga resultatet. Vår största uppgift under renoveringen och tillbyggnaden var att montera det passiva brandskyddet på det nya stålet vid burspråket, samt på allt stål i den nya tillbyggnaden. Det utfördes med kalciumsilikatskivor och stenullskivor som dimensionerats fram för respektive brandklass, berättar Tobias från Fogspecialisten.

Utöver det passiva brandskyddet som räddar liv och egendom. Har Fogspecialisten även stått för den estetiska fogningen i många utrymmen. Bland annat har man mjukfogat i alla renoverade hotellrum samt i de nybyggda penthousen.

– I den nya restaurangdelen har vi fogat sockeln till en väldigt exklusiv tapet. Vi testade noggrant fram produkt och utformning innan slutlig fogning utfördes. Många fogmassor kan nämligen missfärga och förstöra tapeter så att det ser oljigt ut, så det är viktigt att det blir rätt från start.

Nu kan man beskåda det färdiga resultatet om man dinerar i restaurangen eller sitter i den nya loungen. Men det kan bli svårt att se den nya fogen. För om man frågar Tobias så är den bästa fogen den som inte syns.

– När du inte kan se fogen har vi verkligen lyckats med färgmatchning och utförande. Vi är väldigt nöjda med slutresultatet här. Vår styrka är vår bredd och kunskap inom såväl brandskydd som fog och tätningar. Det gör att vi kan hjälpa vår beställare med många olika frågor, så att man slipper ta in flera aktörer för att få jobbet gjort.

 

Tjänster

Fogning

Brandtätning