Golvfogmassor

Vad är golvfogning?

Med golvfogning menas de rörelsefogar som behöver göras på golvytor med kalkylerade rörelser. Det kan gälla trägolv, naturstensgolv, klinkergolv eller betonggolv.

 

Så använder du golvfogmassa

Användningsområdet för golvet avgör vilken typ av mjukfogmassa som är bäst lämpad. Det är viktigt att placering av fogarna hamnar där rörelsen i konstruktionen sker. Risken är annars stor att sprickor i golvet sker utanför fogen.

Dimensionering av fogen är även viktig så att den kalkylerade rörelsen kan upptas av fogmassan. En golvfogmassa som är avsedd att användas där det sker gångtrafik inomhus behöver vara i hårdhet kring shore A30-60. Detta innebär att massan då har begränsningar i hur stor rörelse som massan kan uppta.

Golvfogmassor behöver vara ganska hårda för att dels inte bli smutsupptagande, dels för att inte ge skador på kanter där fogmassan vidhäftar mot.

 

Användningsområden för golvfogmassor

Det finns golvfogmassor för flera ändamål och användningsområden.

Golvfogmassor kan användas för:

 • Nåtning av trägolv
 • Rörelsefogar
 • Dilatationsfogar
 • Rörgenomföringar

Golvfogmassor kan användas i:

 • Bostäder
 • Livsmedelsindustri
 • Renrum
 • Lager och produktionsytor
 • Reningsverk, avloppsanläggningar
 • Tunnlar
 • Parkeringsgarage, garage
 • Trottoarer och trafikerade områden

 

Saker att tänka på när du använder golvfogmassa

 • Fogmassan ska alltid ha väl rengjorda kontaktytor. Sugande underlag kan behöva en primerbehandling med en primer avsedd för underlaget och anpassad till fogmassan.
 • Vill man undvika att få breda fogar i stora golv så kan man i stället välja att göra fler fogar så rörelsen sprids till mindre områden. Vanligtvis så utförs golvfogning med hybridfogmassor som även kallas MS, SMP, SMX etc.
 • Golvfogning i utrymmen där det förekommer kemikalier som fogmassan kan utsättas för behöver hanteras med andra produktval. Förekommer det petroleumbaserade produkter, eller andra typer av lösningsmedel så måste valet av fogmassa anpassas till detta.
 • En produktkategori som har mycket god kemikaliebeständighet är polysulfidfogmassor. Polysulfidfogmassor är en tvåkomponentmassa som kräver särskild läggutrustning och vanligtvis även en station för att blandas.

 

Vanliga frågor om golvfogar

Hur lång tid efter fogning kan man slipa golvet?
Golvfogmassan behöver vara genomhärdad innan du kan börja slipa golvet. Härdning kan påskyndas av hög temperatur och hög luftfuktighet. Vår rekommendation är att alltid vänta minst 3 dygn.

Kan man lacka fogmassan?
Ja, vattenburna lacker fungerar väl – lösningsmedelburna lacker ska undvikas. Glöm inte att alltid göra ett prov på till exempel en träbit och utvärdera testet.

Kan man lacka eller olja golvet efteråt?
Ja, men då är det viktigt att tillse att vaxet eller oljan torkas av på fogmassan efter applicering och inte torkar in på fogmassan. Endast träet ska ta upp olja eller vax.