Casco - Limmar, fäster och fogar.


Casco erbjuder ett brett utbud av lim och fogprodukter för olika projekt.

Casco grundades 1888 i Sverige och startade först som en liten limfabrik. De började utveckla och tillverka olika limprodukter för träindustrin. Under åren har Casco expanderat och utvecklat sina produkter för att inkludera fler typer av lim för att användas inom bygg, hantverk och industri.

Casco har ständigt utvecklat sitt produktsortiment och erbjuder flera olika typer av trälim, bygglim och speciallim. Flera av deras produkter är övermålningsbara, tål stora mekaniska påfrestningar och har god kemikaliebeständighet.

Till vilka projekt passar produkter från Casco?

Casco har många olika produkter för olika material och projekt. Det finns fog, silikonfog, monteringslim och fogmassa för många olika ytor och material som ska tätas, fogas, limmas eller fyllas. Du kan använda produkterna på ytor som golv, väggar, tak, dörrar, fönster, våtrum och många fler. Cascos produkter är utformade för att ge pålitliga och starka bindningar.

I vår produktsortiment hittar du Casco Multitech, Casco FloorSeal golvfog, Casco Glass Silicone och Casco Xtremfix.

Vad är Casco?

Casco är ett svenskt företag som erbjuder ett brett utbud av lim- och fogprodukter för en mängd olika projekt. Företaget har en lång tradition av innovation och kvalitet sedan grundandet 1888.

När grundades Casco och vad var deras ursprungliga fokus?

Casco grundades 1888 i Sverige och startade som en liten limfabrik med fokus på att utveckla och tillverka limprodukter för träindustrin.

Vilka typer av limprodukter erbjuder Casco idag?

Idag erbjuder Casco ett omfattande sortiment av limprodukter, inklusive trälim, bygglim, speciallim, fog, silikonfog, monteringslim och fogmassa, anpassade för en rad olika användningsområden och material.

Är Cascos produkter övermålningsbara och hur står de sig mot mekaniska påfrestningar och kemikalier?

Ja, flera av Cascos produkter är övermålningsbara och designade för att tåla stora mekaniska påfrestningar samt ha god kemikaliebeständighet.

För vilka projekt och material är Cascos produkter lämpliga?

Casco erbjuder produkter som är lämpliga för en mängd olika material och projekt, inklusive tätning, fogning, limning och fyllning av ytor som golv, väggar, tak, dörrar, fönster och våtrum. Produkterna ger pålitliga och starka bindningar för en mängd olika ytor.