Fogning

Fogar ska dimensioneras för att klara av att fungera under lång tid. Vi är mycket noggranna med att leverera lösningar som är hållbara och hjälper till att välja produkter som uppfyller aktuella miljöbedömningssystem. Ex, Svanen, Sunda Hus, Byggvarubedömningen och Basta, mfl.

Vi tycker att en fog är bäst när den uppfyller sin funktion utan att synas. En dåligt utförd fogning går aldrig att dölja. På marknaden finns många olika materialtyper av fog med lika varierande kvalité. VI hjälper dig att välja rätt. Några aspekter att tänka på är:

  • Om fogen behöver klara minusgrader
  • Vilken typ av påfrestning utsätts fogen för
  • Ska man foga på golv, vägg eller fasad. Kanske en båt.

Kontakta oss för att få förslag på olika lösningar till vad just du efterfrågar.

Läs mer om olika typer av fogning!
Fasadfogning
Mjukfogning
Epoxifogning
Sandad fog

Kontakta oss

 
1 Start 2 Complete

Våra tjänster

031-49 35 90