Brandtätning

Ofta är brandtätning eftersatt som brandskydd. En av de största brandfarorna är mellan våningsplan, kabel och ventilationsstråk i moderna byggnader. Bra genomförd brandtätning kan förhindra katastrof vid en brand.

Brandtätning och brandfogning är det passiva brandskyddet i en fastighet. Fastigheten är indelad för att minska risken för brandspridning. I dessa väggar och golv och tak finns installationer av ex, el, rör, ventilation mm, där sitter även dörrar och fönster ofta monterade. Dessa ska brandtätas och brandfogas för att brandskyddet ska fungera.

Vi brandtätar med typgodkända system och lämnar en dokumentation över utförda brandtätningar. Vi monterar även brandstrypare på plaströr för ex, avlopp.

Läs mer om olika typer av brandtätning!
Brandfogning
Passivt brandskydd
Brandisolering
Brandinklädnad
Brandskyddsmålning

Kontakta oss

Våra tjänster

031-49 35 90