Ullevi

Ullevi invigdes 1958 och har sedan dess genomgått en rad ombyggnader och fått olika förstärkningar genomförda för att klara dagens krav på evenemang.

Sommaren 2014 fick vi i uppdrag att byta uttjänta fogar på den översta läktaren och omkonstruera dilatationsfogarna. Uppdraget fortlöpte med renovering av betongskador i en mycket stor omfattning. Ytorna slammades sedan med en ljusgrå slamma som återställer arenans ytor till ett ursprungligt utseende och ger en halkskyddande funktion.

 

Tjänster

Fogning

Betonglagning