Operahuset i Oslo

Fogar som fäster i marmor och klarar naturliga rörelser

Operahuset i Oslo öppnade 2008 och ligger vid vattnet i Björvika. Det är en pampig byggnad på 38 500 kvm som är beklädd med en 10 cm tjock vit Carraramarmor utvändigt. Operahuset, Oslos pampiga stolthet som är ritad av Snöhetta arkitekter, fungerar som en naturlig mötesplats för människor. Här träffas man, tar en fika tillsammans eller sitter och solar.

Mellan varje marmorsten sitter en mjukfog som ska klara den naturliga rörelsen i konstruktionen. Tyvärr lyckades man inte få fogmassan att fästa i marmorn och efter invigningen 2008 konstaterades fogsläpp och ingen av de inblandade entreprenörerna kunde riktigt förstå varför resultatet blev som det blev. Åren gick och flertalet småskaliga tester med att byta massan utfördes men utan fullgott resultat. Det var i detta skede som Norska Statsbygg, Operahusets ägare, kontaktade Fogspecialisten.

  • Vi försökte få ut så mycket information som möjligt från Statsbygg om hur arbetet utförts och de lösningar som testats men inte gett resultat. Eftersom Fogspecialisten har lång erfarenhet av fogningsarbeten på olika stentyper åkte vi upp till Oslo för att göra egna tester. Vi utförde tester på fem olika platser på byggnaden berättar Mikael Zackrisson, VD, Fogspecialisten.

Efter tre veckor när provytan härdat bestämdes en ny platsträff för att utvärdera resultatet. Provet visade sig ha 100% perfekt vidhäftning och ett utseende som verkligen uppskattades av Statsbygg. Statsbygg kunde nu göra en upphandling om hur omfogningen skulle utföras. Fogspecialisten medverkade i upphandlingen och tilldelades arbetet på grund av referenser och kvalitetsstyrning som vida översteg de andra företagen.

  • Entreprenaden utfördes i etapper under april-oktober under 2018-2019 och det var ett enormt stort uppdrag som genomsyrades av glada miner genom hela entreprenaden. Den enorma folkmängd som dagligen besöker platsen, njuter av den vackra miljön och all vår fogmassa, innebär slitage och belastning. Därför är vi på plats med ett besiktnings- och serviceteam varje år för att säkerställa kvaliteten och laga eventuella skador som uppstått, avslutar Mikael Zackrisson.