Tätning

Där det finns glipor, ex inomhus vid snickerier, fönsterbänkar, installationer etc. så görs en tätning med fogmassa. Dessa kallas inte fogningar, då det endast har möjlighet att uppta begränsad rörelse.

Genom att använda elastiska fogmassor som Sikaflex blir tätningen flexibel. Detta är smidigt när man ska täta mellan material som trä, glas och plast m.m. Perfekt för att utjämna i övergångar mellan olika material och hörn.

En båt har också ofta behov av många tätningar som utsätts för både solljus och saltvatten. Vi har stor erfarenhet och ett brett utbud av produkter för era marina behov.

Kontakta oss

Våra tjänster

031-49 35 90