Rope-access

Det självklara valet när det gäller serviceuppdrag eller om tillgängligheten är begränsad. Genom rope access metoden som tillkomstteknik tar vi oss med hjälp av rep ner fram till uppdragsområdet. Vi har hantverkare som jobbar från rep, och inte repklättare som vill vara hantverkare. Mycket pengar finns att spara genom denna tillkomstteknik. När vare sig kranar, ställningar, lifter etc inte behövs sparas stora belopp.

Kontakta oss

Våra tjänster

031-49 35 90