Tiotusentals meter fog vid Västlänkens största etapp

Fogspecialisten ansvarar för fogning och brandtätning vid Västlänkens deletapp Centralen där en underjordisk tågstation och en anslutande tågtunnel håller på att byggas. Men det är långt ifrån första gången som bolaget har ett finger med i spelet när stora infrastrukturprojekt ska genomföras i Göteborg.

Fogspecialisten har varit delaktiga vid byggnationer och ombyggnationer av samtliga tunnlar som byggts i Göteborg i modern tid. Med 60 års erfarenhet i ryggen finns det mycket kunskap att luta sig mot när Västlänkens etapp kring Centralstationen nu genomförs.

– Det är ett helt galet stort projekt, man behöver se det för att få en uppfattning. Det känns väldigt trevligt att få vara en del av det och vi är stolta över infrastrukturprojekten i Göteborg, säger Mikael Zackrisson, vd för Fogspecialisten.

30 tusen meter fog
Projekt E02 Centralen är den enskilt största deletappen i bygget av Västlänken och kommer att bli en bro över E6 österut, en underjordisk tågstation och en runt 2 kilometer lång anslutande tågtunnel.

För Fogspecialistens del är fokus på det viktiga arbetet med att foga och brandtäta mellan monoliter av betong samt mjukfogning mellan samtliga stenar som kommer att klä fasader och väggar i servicebyggnader och perrongen i den underjordiska tågstationen.

För att stenen inte ska ta skada använder Fogspecialisten en silikon som är speciellt avsedd för natursten. På grund av projektets storlek och mängden stenar som behöver mjukfogas kommer Fogspecialistens arbete att pågå fram till 2026.

– Om man räknar ihop all fog som bara är mellan stenarna pratar vi 30 tusen meter fog. Det kommer ta tid och vi kommer att vara ur det här som en av de sista aktörerna, säger Mikael Zackrisson.

”Väldigt bra dialog mellan parterna”
Arbetet med att foga och brandtäta mellan varje monolit av betong påverkas av att tunneln till viss del går genom mark som består av jord och lera.

– Alla skarvar i golv, väggar, tak, servicegångar och utrymningsvägar där monoliterna möts rör på sig litegrann. Där behöver fogningen både se till att konstruktionen kan ta upp rörelser och självklart motstå brand.

Fogspecialisten påbörjade sitt arbete vid projekt E02 Centralen under sommaren 2022. Bolaget jobbar dels direkt åt NCC som har totalentreprenad hos Trafikverket, dels åt Kungälvs Natursten vad gäller arbetet med att mjukfoga mellan naturstenen.

– Vi tycker att det finns en väldigt bra dialog mellan parterna och allt fungerar väl. NCC tillhandahåller en hög och engagerad kompetens i alla led. Kungälvs Natursten känner vi sedan evigheter tillbaka och har en lång och trogen yrkesrelation med.