Tätar Mölndals nya badhus

Till sommaren 2023 väntas Mölndals nya badhus stå klart. Fogspecialisten klev in i projektet under november 2021 och började med att foga utvändiga fasader.

– Strängbetong levererade betongsandwichelement klädda med tegel och vårt uppdrag var att göra en mjukfog som smälter in i konceptet. Valet i de tegelklädda elementen föll på en mjukfog utan sand som vi stöpplade med borste för att likna bruksfogarna. Sockelmjukfogen sandblästrades för optimalt fäste för cortenfärgsmålningen av sockeln, berättar Stellan Hedin på Fogspecialisten.

Badhus blir varma och fuktiga och konstruktionen behöver ha rätt ventilation, isolering och tätning. Alla arbeten behöver utföras med stor noggrannhet.

– Det absolut viktigaste i det här projektet är en tät konstruktion och därför valde vi att PU-isolera takvinkeln med 2-komp skum. Ett komplicerat arbete med flera hundra meter skarvar i trånga utrymmen, innanför innertaken som vår montör tog sig an på ett mycket bra sätt. Fogspecialisten har också utfört vanliga fogtätningar som exempelvis stora och små fönsterpartier och nu återstår alla vattenbehandlingsutrymmen i källaren, avslutar Stellan.

– Det absolut viktigaste för vår uppdragsgivare Vestia, är en tät konstruktion. Därför valde vi att PU-isolera takvinkeln med 2-komp skum i flera hundra meter skarvar.

– Ett komplicerat arbete i trånga utrymmen innanför innertaken som vår montör tog sig an på ett mycket bra sätt.

– Fogspecialisten har också utfört vanliga fogtätningar som exempelvis stora och små fönsterpartier och nu återstår alla vattenbehandlingsutrymmen i källaren, avslutar Stellan.

Badhuset i Mölndal kommer ha en 50-metersbassäng med åtta banor och läktare, en 25 metersbassäng med fyra banor, två multibassänger och en bassäng för undervisning. Dessutom kommer det finnas ett familjebad med rutschkanor, gym, relaxavdelning och café.