Fogspecialisten har brandskyddsmålat återbruk av byggmaterial – ett unikt projekt

När saluhallen i Stockholm genomgick en omfattande renovering, byggdes en tillfällig saluhall i limträ. Denna limträkonstruktion demonterades och flyttades till Göteborg för att sedan bli en padelhall i Mölnlycke.

Bygg- och fastighetsbranschen står för cirka 20% av Sveriges utsläpp av växthusgaser och dessutom uppgår byggavfallet till 35% av allt avfall i landet. Därför är projekt med återbruk och cirkulärt byggande av stort intresse för branschen och i förlängningen en stor vinst för klimatet.

Men att återbruka byggmaterial innebär också utmaningar. När Fogspecialisten blev kontaktade av Habitek handlade det om en mycket viktig bit, nämligen stommens brandskydd. Alla stommar i byggnader behöver på ett eller annat sätt säkerställas så att de håller en viss tid vid brand.

– Detta löste vi med brandskyddsmålning, säger Stellan Hedin på Fogspecialisten och fortsätter:

Limträstommen ska till stora delar vara trären och i samband med demonteringen av konstruktionen hade brandskyddet skadats av yttre faktorer. Beställaren hade lagt mycket arbete på att skrapa bort befintlig färg.

Totalt bestod konstruktionen av 1,5 km limträbalk som var hopbultad med 1200 stålkonsoler med 8 galvaniserade bultar i varje konsol. Förutom limträt var också stålkonsuler och bultar byggmaterial som till stor del återanvändes från den före detta saluhallen. En del smide var däremot specialanpassat till den nya konstruktionen och var därför nytt.

– Efter vårt inledande möte presenterade vi en lösning som innehöll flera viktiga detaljer. En vidhäftningsprimer måste målas för hand på galvade bultar och muttrar och återanvänt stål kompletteras med samma typ av brandskyddsfärg som användes när saluhallen må Samma typ av färg används även på allt nytt stål. Det synliga stålet målas med en täckande mörkgrå färg. Själva limträstommen målas med en transparent brandskyddsfärg vilken sedan skyddas med en transparent topplack. Olika moment målas med olika metoder och behandlingar. Det var ett omfattande arbete och även om själva limträt sprutmålades, blev det många delar som målades för hand. Den sista strykningen var dessutom lösningsmedelsbaserade vilket innebär att arbetet utfördes med skyddsutrustning och på kvällar och helger när ingen annan var på plats, avslutar Stellan Hedin.

Fogspecialisten utförde arbetet under början av 2022. Padelhallen, Östermalmshallen, stod klar för invigning våren 2022 och är Sveriges största återbruk.