Härlandatjärnskolan

Samordning och digital dokumentation bidrar till ett smidigt projekt

Vid Härlandatjärns badplats byggs en helt ny förskola och grundskola på totalt 10 000 kvm. Här har Fogspecialisten på uppdrag av Byggdialog utfört byggnadsfogning, ljud- och brandtätning.

– Projektet liknar tidigare projekt vi utfört på andra skolor såsom Skytteskolan i Frölunda, Glöstorpsskolan i Tuve och Svartedalsskolan i Biskopsgården. Här på Härlandatjärnskolan är att vi utfört all typ av fogning, berättar Stellan Hedin.

I en skolmiljö är det kanske viktigare än någon annan stans att ljud stannar där de ska vara. Om det sker undervisning i ett klassrum vill man inte bli störd av ljud från korridor, matsal eller andra klassrum. Om man inte använt sig av rätt system eller utfört tätningen på rätt sätt, kommer man märka av det ganska direkt. När det gäller brandtätning är det petigare eftersom man inte kan veta om man gjort rätt förrän katastrofen inträffar. Fogspecialisten följer noga anvisningar från leverantörer så att produkterna används på korrekt sätt och personalen är utbildad av leverantörerna.

– I och med att vi har en montör som är på plats under hela projektet det enklare att samordna projektet. Vi behöver kommunicera med andra aktörer under projektets gång och följa takten som huset byggs. På så vis undviker man problem och krockar som förlänger och försvårar byggtiden. Allt som allt har Härlandstjärnskolan varit ett bra och smidigt projekt, säger Stellan.

Digital dokumentation underlättar
I det är projektet har man dokumenterat alla tätningar och fogningar digitalt direkt i kundens portal Dalux. Montörerna har en app i telefonen med login till kundens portal vilket har fungerat väldigt bra. När man utfört tätning eller fogning i ett rum, går man in i appen och klickar i vad man gjort. Man slipper alla pappersritningar och det går mycket snabbare.

Totalt har 3 montörer från Fogspecialisten arbetat på Härlandstjärnskolan som var klar sommaren 2022.