Barnsjukhuset på Östra – ett projekt utöver det vanliga

I januari 2018 påbörjade Fogspecialisten sitt arbete med tillbyggnaden av det nya Barnsjukhuset på Östra i Göteborg. Fogspecialisten stod för omfattande arbeten på den nya byggnaden, med bland annat nya operationsrum, vårdrum och en häftig ljusgård för patienterna att vila ögonen på.

Stellan Hedin var projektledare för Fogspecialisten på det nya Barnsjukhuset, där teamet bland annat gjorde tusentals ljudtätningar mellan vårdrummen.

– Det var väldigt spännande att jobba med sjukhus, då det ställs enorma krav på kvalitén. Sjukhusmiljön måste vara tät och lätt att hålla ren, samtidigt som man vill att det estetiska också ska bli bra. Vi jobbade bland annat med att täta glipor och otätheter i rummen, korridorer och också operationssalar. Det ställer höga krav på fogmassorna man tätar med, då de ska tåla tuff rengöring dagligen. Och vissa material kan man inte använda då de kan störa utrustningen som används i operationssalar och vårdrum.

I huset som är åtta våningar högt har Fogspecialsten jobbat med flera områden. Förutom att se till att det är luft- och ljudtätt mellan rummen så har man också arbetat med ljusgården, en oas i byggnaden som ska kännas som att man är utomhus. Där finns växter och en rolig bollbana för barnen att titta på.

– På Ljusgården gjorde vi mycket förseglingar mellan snickerier och terazzon. Vi har fått till det väldigt bra då man inte ser fogarna, och det är ju lite poängen då det ska kännas som att man vistas i en helt naturlig miljö. Det gäller att man väljer rätt material i rätt kulör, på rätt ställen. Vi är väldigt stolta över förtroendet och jobbet vi har utfört.

Arbetet förväntas bli helt färdigt i början av 2021.