Protecta Rörmanschett

Nollställ

241,25 kr inkl moms

OBS! Alla rabatter dras av i kassan.

Protecta®FR Rörmanschett är konstruerad för att upprätthålla brandmotståndet i brandklassade väggar och golv när dessa bryts av genomgående tekniska genomföringar. Produkten kan användas i trä, gips, mur eller betongväggar och bjälklag.
Varje rörmanschett består av ett vitt lackerat runt stålhölje som delas i två halvor för att monteras runt genomföringen genom att halvorna enkelt hakas i varandra. Stålhöljet omsluter ett grafitbaserat reaktivt material som vid hetta expanderar och sluter öppningen mellan genomföring och omslutande rörmanschett.
•Avancerat patenterat snabbexpanderande grafitlaminat.
•Klassificerad för alla typer av konstruktioner som t ex gipsväggar,murade väggar, betongväggar och bjälklag av komposit eller betong.Även massiva trä- eller CLT konstruktioner i vägg och bjälklag.
•Klassificerad för brandtätning av alla typer av genomföringar som t exenskilda kablar, kablar i bunt, stålrör, kopparrör, alupexrör, PVC rör, PErör, ABS rör, PP rör och PEX rör i rör system.
•Klassificerad för metal och plaströr med genomgående isolering avcellgummi.
•För rör upp till 400 mm i diameter och ett brett register på testadegodstjocklekar.
•Kostnadseffektiva godkända lösningar för ensidigt montage i mur- ochbetongväggar.
•Vissa storlekar kan levereras i två olika höjder beroende på brandkravoch applikation.
•Rörmanschetterna är testade ”överdimensionerade”, vilket innebär att rörmanschettens inre diameter kan vara betydligt större än röret. Dettaär även användbart om röret är monterat i en avvikande vinkel.
•Brandklassad upp till 240 minuter för både integritet (E) och isolering(I).
•Testad och klassad för U/U rör konfigurationer.
•Hög ljudklassning.
•Kompatibel med cPVC rör som t ex Blazemaster. Se vidare avsnitt itekniskt datablad för information.
•Inga emissioner – Miljö- och användarvänlig.
•Enkel att montera med standard infästningsmaterial.
•Obegränsad lagringstid under rätt förhållanden.
•30 års funktionsgaranti.

Handlar du som företag?