Froth Pak 600 QR inkl 9 ft slangsats

18056,25 kr inkl moms

OBS! Alla rabatter dras av i kassan.

FROTH-PAK 600 QR polyol måste användas i kombination med
FROTHPAK 600 iso. De två komponenterna bildar tillsammans ett isolerande
polyuretanskum med en extra snabb härdningstid.
Isoleringsskummet når sin slutgiltiga volym på 30 sekunder, är
härdat inom fem minuter och har en densitet på 30 kg/m³.

FROTH-PAK 600-produkter används ofta i kombination där en isocyanatbehållare används tillsammans med en polyolbehållare.
Slangsetet ansluter de separata behållarna till sprutpistolen.
Munstycket som klickas fast på sprutpistolen står för en likvärdig fördelning av det isolerande polyuretanskummets baskomponenter.
De separata behållarna står redan under tryck och har en bruttovikt på ± 25 kg.
FROTH-PAK behållarna bör värmas till 24°C för optimal effekt.
Avkastning: Froth Pak 600, 1250 – 1430 liter expanderat skum.

Slangsatsen innehåller även 10 munstycke