Mjukfogning

Med mjukfogning menas att en förväntad rörelse i en konstruktion uppstår och denna rörelse ska då tas upp via en fogmassa. Exempel är fogning av fönster och dörrar, innerhörn och tak-vinklar i våtrum etc.

Tillbaka till fogning

Kontakta oss

 
1 Start 2 Complete

031-49 35 90