Epoxifogning

Epoxifogning är en lösning som lämpligen används mellan keramiska plattor i storkök, bad-anläggningar, industrigolv o.d. där det tvättas hårt och ett högre slitage på anläggningen är att förvänta. Andra anledningar till att välja epoxifog före cementfog är där det förekommer produkter och ämnen som förstör en cementfärg. Exempel är klor, stärkelse och hetvatten.