Brandisolering

Brandisolering görs vanligast av stålkonstruktioner, ventilationskanaler och ventilationsrör. Isoleringen ska dimensioneras så att erforderligt skydd uppnås. Den vanligaste metoden för infästning av brandisolering är med s k ”Pin-spotning”. Isoleringen svetsas fast med en spik med fast bricka in i stålet eller plåten. Tekniken används även på undersidan av TRP-plåtar i tak.

Tillbaka till brandtätning

Kontakta oss

 
1 Start 2 Complete

031-49 35 90