Brandinklädnad

Brandinklädnad görs där höga krav på bärande konstruktioner föreligger och en isolering följd av gipsning ger ett klumpigt intryck. Inklädnaden görs med fibersilikatskiva typ Promatect-skiva som skjuts fast i stålet.

Tillbaka till brandtätning

Kontakta oss

 
1 Start 2 Complete

031-49 35 90