PCB-sanering

PCB i fog och golvmassor gör att vår miljö och vi människor tar skada. Under perioden 1956-1973 var det vanligt att PCB tillsattes då man såg dess positiva egenskaper. Ämnet förbjöds 1973 i Sverige då man såg de negativa följderna av ämnet på djur och natur. Vi har sedan 1993 sanerat fog och golvmassor innehållande PCB. Vår erfarenhet närmar sig 1 miljon meter fog. Detta gör oss till den mest erfarna entreprenören och borgar för en trygg entreprenad.

Att sanera fogar innehållande PCB är ett krävande arbete. Mycket kraft läggs på att få bort materialet så att den ersättande massan får den bästa förutsättningen och den bästa hållbarheten med låg miljöpåverkan. Det är vanligt att man missar att fogmassan som innehåller PCB och ska saneras fyller en teknisk funktion. Fokus läggs bara på att få bort PCB, men man missar ofta att ställa krav på den nya fogmassan som ska ersätta den sanerade massan som innehöll PCB.

Med oss på AB Fogspecialisten som entreprenör får du det bästa av två världar. Totalgarantin på 5 år är en självklarhet genom vår auktorisation genom Svenska Fogbranchens Riksförbund.

Kontakta oss

Våra tjänster

031-49 35 90