Sandad fog

Sandad fog är en metod som används för att få mjukfogens funktioner med utseendet av en bruksfog. Äldre fastigheter som är uppförda innan mjukfogmassor fanns är oftast fogade med fogbruk kring fönster och dörrar. Dessa har en mycket kort hållbarhet då bruket inte vidhäfter mot dessa underlag. Med en mjukfogmassa som sandblästras får fogen ett utseende lika bruksfogen och får då både funktion och hållbarhet där kulturvärdet på fastigheten bibehålls. Andra lämpliga ytor att foga med sandblästrad fog är rörelsefogar i tegelfasader och natur-stensfasader.

Tillbaka till fogning

Kontakta oss

031-49 35 90