Fogning med höjdarutsikt

Med rep och utrustning för arbetspositionering har Fogspecialisten tagit sig till arbetsytor som man vanligtvis inte når med traditionella metoder. Under bygget av Stigbergshyllan i Göteborg har vår kunskap och erfarenhet varit avgörande för projektets framgång – inte bara när det gäller fogar.

Vid Stigbergstorget i Majorna växer en helt ny stadsdel fram. 187 nya bostadsrätter byggs längs en bergssluttning, bara ett stenkast från Masthuggskajen. Tre huskroppar med varierande höjd kommer snart att kallas för hem av hundratals göteborgare.

Arbetet med Stigbergshyllan inleddes 2021 och Fogspecialisten anslöt till projektet i maj 2023. Eftersom byggnaderna delvis är placerade på en brant bergssluttning har vår expertis inom repteknik varit ovärderlig.

– Det har varit ett unikt jobb att nå fogarna. Vi har använt både lyftplattformar och jobbat från ställning, men även hängt i rep – accessen har anpassats efter möjligheterna, säger Mathias Wadlert, arbetsledare för Rep-parera på Fogspecialisten
.

Alla detaljer är viktiga

AF Bygg ansvarar för hela byggprojektet, medan Benders har levererat och monterat betongstommarna som utgör husens stommar. Fogspecialisten har arbetat nära båda företagen och deras underleverantörer, och Mathias Wadlert framhåller samarbetet som utmärkt.

– På Fogspecialisten har vi ansvaret för att rörelsefogarna mellan betongelementen har rätt förutsättningar och är monterade enligt fogleverantörens anvisning. Vi har även lagt ned tid och resurser på att matcha fogkulörer och sand mot anslutande material och skapa en estetiskt snygg fog genom sandblästring.

.

”Mångsidighet är nyckeln”

Mathias Wadlert betonar vikten av att ha ett ”klätterlag” på plats, särskilt vid byggande på utmanande platser som till exempel en brant bergssluttning. Med vår samlade kunskap och erfarenhet har Fogspecialisten kunnat utföra ett bra arbete med säkerheten och arbetsmiljön i fokus.

Fogspecialisten har även bistått med tillkomstteknik och varit behjälpliga med mer än bara fogning. Exempelvis har vi bistått med montering av stålbalkar i berget runt fastigheten och hjälpt plåtslagare med montering av stuprör på svåråtkomliga platser.

– Mångsidighet är nyckeln för oss. Vi är extremt skickliga när det kommer till fogningsarbeten då det är vår paradgren, men det många inte känner till är att vi även har god kännedom och kunskap om de flesta material som våra fogar kommer i kontakt med. Det är inte ovanligt att vi får rycka ut för att byta tegel, montera plåtar, putsa och måla för att sen avsluta med en tät mjukfog, säger Mathias Wadlert.

Fogspecialisten avslutar sitt arbete på Stigbergshyllan i maj 2024. Inflyttningen pågår under 2024.