Tätning vid artificiella fiskvägar

En av Sveriges största artificiella fiskvägar står klar vid Spjutmo kraftverk i Dalälven. Fogspecialisten har ansvarat för fogning och tätning som garanterar att konstruktionen klarar vattenflödet och håller över tid. Nu kan fiskar simma uppströms förbi kraftverket igen – för första gången på 60 år.

Lagstiftning kräver att anläggningar inte får hämma fiskarnas naturliga vandring. För att åtgärda detta vid Spjutmo kraftverk bestämde sig kraftbolaget Fortum för att upprätta en artificiell fiskväg som möjliggör för fiskar att simma uppströms i älven, förbi kraftverket.

Arbetet har inneburit att konstruera en flera hundra meter lång ränna där vatten får rinna, med vändstationer för den uppströms simmande fisken. Varje element av konstruktionen består av prefab-betong där varje skarv behöver tätas. Ett arbete som Fogspecialisten ansvarat för.

– Här pratar vi enorma mängder vatten som är i konstant rörelse och sliter på allt. Därför går det inte att göra en traditionell mjukfogning med bibehållen funktion över tid, säger Mikael Zackrisson, vd Fogspecialisten.

Mellan varje skarv på 20 millimeter har ett band på 2 decimeter lagts som sedan överlappats med epoxi, med 10 centimeters vidhäftning på varje sida av skarven. På så sätt kan konstruktionen hålla över tid och betongfogens egenskaper går inte förlorade.

Årstiderna en utmaning

Utöver Spjutmo kraftverk har även en artificiell fiskväg konstruerats vid Fortums kraftverk norr om Blyberg. Även där har Fogspecialisten under hösten 2023 ansvarat för att konstruktionen ska hålla tätt.

Fem till sex man, tolv dagar i sträck, tolv timmars arbete om dagen. Så har Fogspecialisten fått arbeta med fiskvägarna för att komma i mål.

– Årstiderna har varit en utmaning. Det måste vara 10 grader varmt för att härda rätt, vilket inneburit att vi fått arbeta i sektioner där vi tältat in oss och värmt upp tills härdningsprocessen är klar och jobbat oss igenom rännan successivt. Vi hade motsatt utmaning vid Spjutmo under sommaren när det var riktigt varmt och härdningen gick väldigt fort. Men i slutändan har vi åstadkommit det som krävs.

Efter öppningen av fiskvägen vid Spjutmo kraftverk dröjde det inte länge förrän den första fisken fångades på bild – den första öringen på 60 år som tagit sig förbi kraftverket.

– Det är var en sjukt häftig känsla när de släppte på vattnet, allt höll tätt och det sedan simmade fisk i den. Det finns en stolthet i att kunna säga att vi varit med och skapat möjligheter för fiskar att färdas genom älvsystemet igen, säger Mikael Zackrisson. Fiskvägen vid Spjutmo kraftverk öppnades i juli månad 2023.