Silon på Eriksberg

Höghöjdsarbete med panoramautsikt

På Eriksberg bygger JM en 25 våningar hög fastighet på samma plats där en gammal välkänd silo stod. Huset med sina snedställda former blir det i särklass högsta huset i stadsdelen. Fogspecialisten har fått i uppdrag av Strängbetong foga totalt 4000 meter fog. Med tanke på fastighetens höjd har all fogning skett med rep eller så kallad Rope access.

Byggnaden, som är över hundra meter hög, är konstruerad av sandwichbetongelement som därefter klätts i tegel. En av utmaningarna med projektet var att mjukfogen skulle se ut precis på samma sätt som bruket och smälta in i fasaden.

  • Vi började att ta fram kulörprover på fogmassa tillsammans med sand, utseendet varierar från projekt till projekt så det gäller att hitta rätt recept med sand och fogmassa. Man fogar först och därefter blästras sanden på, något som vi på Fogspecialisten var först på marknaden med. När det handlar om att foga från rep, är det väldigt viktigt att samordna sig på arbetsplatsen och vi fick påbörja arbetet på en fasad där inga andra arbeten utfördes. För att korta byggtiden så mycket som möjligt, startade vi på mitten av huset, innan de översta våningarna var monterade, och arbetade oss neråt. På så vis blir halva huset tätt och man kan påbörja inomhusarbeten, berättar Stellan Hedin.

 

Hög höjd ställer höga krav

  • I normala fall brukar man använda sig av en lift, men på det här projektet behövde vi använda oss av våra yrkesklättrare. Dels berodde det på höjden, men också på att ytan runt byggnaden var svårtillgänglig. Vi hade helt enkelt inte fått plats! På det här projektet har vi mellan 2-6 personer på plats som fogar och vi använder så kallade repmopeder för att underlätta arbetet, fortsätter Stellan.
  • När man jobbar från rep på den här höjden är det otroligt viktigt med säkerheten. Dels för de som klättrar som blir nervösa om obehöriga är i närheten av repinfästningarna, men också för de som arbetar i nära anslutning till oss. Dessutom är man otroligt väderberoende. Regniga och blåsiga dagar går det inte att arbeta och inte heller om det är för kallt, säger Mathias Wadlert.

Projektet påbörjades april 2021 och ska vara klart till sommaren 2022. Då ska 176 moderna bostäder, festvåning, bastu, relaxrum och takterrasser stå klara.