Ringhals

Ringhals R1-R4 har vi utfört så väl sanering av PCB, som byten av fogar och gjutning av invallningar mm. Vi har även utfört omfattande reparationer av fasadskador i betong, samt renoverat pilastrar.

 

Tjänster

PCB-sanering

Fogning

Betonglagning