Tätt utfört i tillfälligt parkeringshus

Göteborg har fått ett tillfälligt tillskott av parkeringsplatser i och med spektakulära P-hus Heden. Fogspecialisten har utfört fogning och brandtätning i byggnaden och bidragit med råd under projektet för att byggnaden ska bli så tät som möjligt.
– Det har fungerat väldigt bra med en engagerad arbetsledning och projektledning från både Skanska och Strängbetong, säger Stellan Hedin, projektledare på Fogspecialisten.

P-hus Heden är en tillfällig lösning som ska tillgodose Göteborgs parkeringsbehov under en period av stora byggprojekt som påverkar stadens trafik och infrastruktur.

Parkeringshuset ligger tätt bredvid en av Hedens fotbollsplaner och har en inbyggd läktare i sydvästligt läge. Byggnaden har plats för drygt 700 parkeringsplatser och består av markplan plus två våningar. På taket finns även en löparbana.

Byggföretaget Skanska har haft totalentreprenad i projektet och Fogspecialisten har utfört arbeten både på uppdrag av underleverantören Strängbetong och direkt av Skanska.

– De litar väldigt mycket på oss och har det funnits något problem så har vi snabbt varit på plats och tittat på det och försökt hitta bästa lösningen för varje applikation, säger Stellan Hedin.

Ta med täta lösningar tidigt
Fogspecialistens arbete har bland annat bestått av brandtätning, fogning i trapphus och fogar mellan betongplattor och pelaranslutning i körytor. I arbetet har man använt en 2-komponents- polysulfidmassa med hög kemisk resistens och bra flexibilitet.

– Det är en fogmassa som är lite speciell. Den behöver blandas på plats och användas tillsammans en speciell läggutrusning för att få ut fogmassorna. Den är lämplig eftersom den är väldigt elastisk, tål slitage och passar i trafikmiljö på ett exceptionellt bra sätt.

Stellan Hedin lyfter vikten av att ha en bra lösning tidigt i projektet för att få alla delar täta och att tänka igenom en bra plan innan man kommer för långt i processen.

– I det här huset har det inte alltid varit rätt väg framåt att foga, utan man har behövt titta på andra lösningar. Vi föreslår inte att man ska foga om vi inte tycker att det är rätt lösning för ändamålet.

P-hus Heden har byggts av Skanska på uppdrag av Göteborgs Stads Parkering.

Bygget påbörjades i september 2021 och Fogspecialisten kom in i projektet under maj månad 2022. Parkeringshuset har varit i bruk sedan november 2022 och har ett tillfälligt bygglov fram till 2028.