Kulör i fokus för Lisebergs nyöppnade hotell

Lisebergs nya hotell Liseberg Grand Curiosa Hotel är byggt med barnens upptäckarlust i fokus. Under Fogspecialistens arbete med tätning och fogning av byggnaden har kreativiteten även där fått stå i centrum. Med tid och tålamod har Fogspecialisten kunnat ta fram exakt de kulörer på fogar som efterfrågats.

Den som inte besökt Lisebergs södra entré på några år kommer att få sig en ordentlig överraskning. Med ett pågående bygge av ett äventyrsbad och ett nyöppnat hotell har nöjesparken fått sig ett rejält lyft.

Vid bygget av hotellet Liseberg Grand Curiosa Hotel har Fogspecialisten haft ett övergripande ansvar för byggnadens tätningar och fogar. Med hotellets totalt 29 000 kvadratmeter fördelade på nio våningar och 457 rum har det inneburit en hel del arbete.

– Det har varit ett väldigt roligt projekt att jobba med. Vår ledande montör på plats har verkligen brunnit för det här projektet och hans petighet och noggrannhet har gett väldigt fina resultat, säger Stellan Hedin, projektledare på Fogspecialisten.

Viktigt för helheten med rätt kulör

Arbetet som utförts har bland annat bestått av täthetsfogning bakom och i ytterfasader, anslutningsfogar, och diffusionstätning av alla fönster. En stor del av arbetet har handlat om det estetiska – att fogarna ska matcha den övriga konstruktionen.

Med hotellets fem flyglar med distinkta stilar som alla skiljer sig från varandra har det krävt kreativitet och tålamod. Stellan Hedin berättar att han lagt en hel del tid på att laborera fram olika blandningar mellan sandtyper för att träffa exakt rätt kulör som efterliknar bruksfogarna.

– I många andra projekt väljer beställaren oftast en fogmassa som vi redan har. Men i det här projektet har de både haft tålamod och viljan att vänta på att vi ska laborera och få fram exakt vad de är ute efter. Det är kul när man verkligen får ta ut svängarna och hitta det som kunden verkligen efterfrågar.

Fogspecialisten kom in i projektet under januari 2021 och avslutade arbetet under maj månad 2023. NCC har varit huvudentreprenör för projektet.

– Vi kom in rätt i projektet redan från början och NCC har varit väldigt lätta att föra dialog med. De är måna om underentreprenörerna och vill att alla ska må bra på arbetsplatsen. Liseberg Grand Curiosa Hotel öppnades för besökare i april 2023.