Landvetter

Trygga ytor på flygplatsen med Fogspecialisten

I juni 2020 invigdes de nya delarna av Landvetter flygplats. Det är bland annat en helt ny terminal, sju gater och omgjorda uppställningsytor för flygplanen.

Stellan Hedin var projektledare under Fogspecialistens jobb med att rusta upp ytorna utanför gaterna. Ett arbete som har ställt stora krav på kvalitet och säkerhet.

– På ytorna närmast terminalen och runt gaterna så har vi mjukfogat med en speciell tvåkomponentsfogmassa som är utvecklad för att tåla flygbränslen, rengöringsmedel och avvisningsmedel som kan förekomma runt flygplanen. Det är viktigt ur miljösyn-punkt att inte släppa igenom ämnena ner till jorden, utan leda bort dem i kanaler som hanterar avfallet. När det kommer till flygplatsmiljöer är det viktigt att allt är rätt gjort, det får till exempel absolut inte bildas några vattenansamlingar på underlaget som kan leda till att flygplanet sladdar.

För att säkerställa kvaliteten så har man arbetat med en speciell fogprodukt som härdar snabbt när man blandar den. Det är en självnevillerande tvåkomponents fogmassa som är mer flytande än andra. I stället för en klassisk fogpistol har man använt ett trycksatt kärl som pumpar ut fogmassan genom en lans, detta skapar en helt jämn yta utan efter-arbeten. Vilket är en stor fördel då det har ställts höga krav på ytornas jämnhet.

I oktober 2018 påbörjades projektet och sedan dess har 3500 löpmeter fog och betong lags ut. I juni 2020 blev projektet klart och kunde skicka ut sitt första reguljärflyg.

– Det är alltid roligt med uppdrag som kräver speciell utrustning och material, och att se-dan få en så bra lösning och nöjd kund känns jätteroligt.