Götatunneln

Äntligen fick vi i Göteborg ner vår centrala genomfartsled under marken och frigjorde ytor för en förändring och utveckling av Göteborgs södra älvstrandsområde. I tunneln hade vi uppdraget att utföra rörelsefogar mellan de kakelklädda betongelementen och de påkörningsskydd som står längs hela tunneln. Utöver detta så har vi brandtätat och brandfogat samtliga utrymmningsvägar. Många meter blev det!

 

Tjänster

Fogning

Brandtätning