Täta lösningar i nyproduktion

I Wästbyggs arbete med den sista etappen av kvarteret Tuvebo i Göteborg har Fogspecialisten utfört fogning och brandtätning. Genom att tidigt ha kommit in i processen har tekniskt bra lösningar kunnat utföras.

I stadsdelen Tuve i Göteborg uppför Wästbygg AB ett flerfamiljshus med 45 lägenheter – Brf Tuvebo Glashytta. Nyproduktionen innebär den tredje och sista etappen i kvarteret Tuvebo.

Fogspecialisten har varit delaktiga i processen från ett tidigt skede. Det är också långt ifrån första gången som Fogspecialisten fått förtroendet att utföra fogning och tätning åt Wästbygg.

– Efter över 20 år som samarbetspartner med Wästbygg har vi ett stort förtroende för hur de uppför sina byggnader. I samråd med oss blir det en riktigt bra tät lösning, säger Emanuel Wahlgren, projektledare på Fogspecialisten.

Höga krav på brandsäkerhet
Fogspecialistens arbete i Tuvebo Glashytta har bland annat bestått av fogning runt fönster, balkongdörrar och gjutskarvar. Även brandtätning av väggar, golv och tak efter installationer av el, vatten och ventilation har utförts.

Att garaget är placerat under byggnaden har också ställt högre krav vad gäller brandsäkerhet, berättar Emanuel Wahlgren.

– Brandsäkerheten är såklart alltid högsta prio, men med ett sådant garage ställs väldigt höga krav på brandklasser.

Tack vare att Fogspecialisten varit med i projektet från ett tidigt skede har alla nödvändiga tätningar kunnat utföras för att skapa ett så bra brandskydd som möjligt.

– Ventilationstrummor placeras ofta i ett hörn nära taket vilket kan göra det svårt för oss att komma åt på bästa sätt. Men vi har alltid haft en bra dialog och getts möjligheten att göra en tekniskt bra lösning som gynnar både oss och Wästbygg, säger Emanuel Wahlgren.

Inflyttning i Brf Tuvebo Glashytta är planerad under 2023.