20/
kartong

25% rabatt
1-9 kart

40% rabatt
10 kart el fler

Sikaflex PRO-3 Purform Betonggrå, 600 ml 20/kartong

4425,00 kr inkl moms

OBS! Alla rabatter dras av i kassan.

PRODUKTBESKRIVNING
Sikaflex® PRO-3 Purform® är en 1-komp fukthärdande elastisk polyuretan fogmassa..
För fogning och tätning av golv och andra byggnadskonstruktioner.
Elastisk över ett stort temperaturomfång, hög mekanisk och kemisk resistens.
ANVÄNDNING
Horisontell och vertikalfogning inom och utomhus i:
▪ Livsmedelsindustri
▪ Renrum
▪ Lager och produktionsytor
▪ Reningsverk, avloppsanläggningar
▪ Tunnlar
▪ Parkeringsgarage, garage
▪ Trottoarer och trafikerade områden
EGENSKAPER / FÖRDELAR
Hög rörelsekapacitet: +/-25 % (ISO11600) och ±50 % (ASTM C920).
▪ Snabbt tålig för mekanisk belastning.
▪ Klarar hög mekanisk och kemisk belastning.
▪ Hög väderbeständighet.
▪ Hög slitstyrka.
▪ Non-staining mot ett stort antal underlag.
Mycket lågt monomer innehåll, inget behov av härdplastutbildning. (REACH restriction 2023, Annex 17 entry 74).

▪ Härdar utan bubbelbildning.
▪ God vidhäftning mot många olika byggnadsmaterial.