25% rabatt
1-9 kartonger

40% rabatt
10 kartonger eller fler

Sikaflex 521 UV patron

BESKRIVNING
Sikaflex®-521 UV är en väderresistent, 1-komponent SilanTerminerad Polymer (STP) fogmassa vilken härdar vid exponering till luftfuktighet. Denna allsidiga produkt är lämplig till interiöra och exteriöra fogapplikationer.

PRODUKTFÖRDELAR

Åldrings- och väderresistent
Vidhäftar bra till en mängd olika underlag utan behov av speciell förbehandling
Övermålningsbar
Slipbar
Svag lukt
Isocyanat- och lösningsmedelsfri
Silikon- och PVC-fri

APPLIKATIONSOMRÅDEN
Sikaflex®-521 UV har god vidhäftning mot en mängd underlag och lämpar sig för elastiskt fogning och limning. Lämpliga underlag är trä, metaller, metallprimers och lacker (2-Ksystem), keramiska material och plaster. Sök tillverkarens råd och utför tester på ursprungliga underlag innan användning av  Sikaflex®-521 UV på material som är känsliga för spänningssprickbildning. Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompabilitet mellan materialen.

 

Nollställ

160,63 kr inkl moms

OBS! Alla rabatter dras av i kassan.