25% rabatt
1-9 kartonger

40% rabatt
10 kartonger eller fler

Sikaflex 221, 600 ml

BESKRIVNING

Sikaflex®-221 är ett högkvalitativt, allsidigt 1- komponent polyuretanlim / fogmassa vilken härdar vid exponering till luftfuktighet. Den är lämplig till interiör tätning och enkla limapplikationer.

APPLIKATIONSOMRÅDEN

Sikaflex®-221 har god vidhäftning mot en mängd underlag och lämpar sig för permanenta elastiskta fogar med hög vidhäftningsstyrka. Lämpliga underlag är trä, metaller, metallprimers och lacker (2-K system), keramiska material och plaster. Sök tillverkarens råd och utför tester på ursprungliga underlag innan användning av Sikaflex®-221 på material som är känsliga för spänningssprickbildning. Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompabilitet mellan materialen.

Nollställ

202,50 kr inkl moms

OBS! Alla rabatter dras av i kassan.