Sika Primer 209D, 250 ml

BESKRIVNING
Sika® Primer-209 D är en lösningsmedelsbaserad svart primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar
som en länk mellan underlag och lim. Sika® Primer-209 D är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med                                                                                                                                Sikas 1-komponentpolyuretaner. Denna primer kan ge utmärktvidhäftning utan föregående aktiveringssteg på vissa plaster.
APPLIKATIONSOMRÅDEN
Sika® Primer-209 D används till att förbättra vidhäftningen på många plaster och lacker som glasfiber, epoxi, ABS, PMMA, PC, PS och
akryl, alkyd/melamin lacker, pulverlacker och ugnshärdande lacker. På grund av den stora variationen hos plaster är det obligatoriskt                                                                                                                                       att utföra preliminära tester på ursprungliga underlag under produktionsförhållanden. Sök tillverkarens råd och utför tester på
ursprungliga underlag innan användning av Sika® Primer-209 D på material som är känsliga för spänningssprickbildning.
Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden
för att säkerställa vidhäftning och kompabilitet mellan materialen.

331,25 kr inkl moms

OBS! Alla rabatter dras av i kassan.

Sika® Primer-209 D är en lösningsmedelsbaserad svart primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar
som en länk mellan underlag och lim. Sika® Primer-209 D är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan
l i m n i n g m e d S i k a s 1 – k o m p o n e n t polyuretaner. Denna primer kan ge utmärkt vidhäftning utan föregående aktiveringssteg
på vissa plaster.
APPLIKATIONSOMRÅDEN
Sika® Primer-209 D används till att förbättra vidhäftningen på många plaster och lacker som glasfiber, epoxi, ABS, PMMA, PC, PS och
akryl, alkyd/melamin lacker, pulverlacker och ugnshärdande lacker. På grund av den stora variationen hos plaster
är det obligatoriskt att utföra preliminära tester på ursprungliga underlag under produktionsförhållanden. Sök tillverkarens råd och utför tester på
ursprungliga underlag innan användning av Sika® Primer-209 D på material som är känsliga för spänningssprickbildning. Denna produkt skall endast användas av
erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden f ö r a t t s ä k e r s t ä l l a v i d h ä f t n i n g o c h kompabilitet mellan materialen.
APPLICERINGSMETOD
Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett, olja, damm och kontamineringar. Vidhäftningen kan även förbättras genom att
k o m b i n e r a p r o c e s s e n  m e d  a n n a n förbehandling som slipning, rengöring eller aktivering.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Sika Primer 209D, 250 ml”

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Handlar du som företag?