20/
kartong

25% rabatt
1-9 kart

40% rabatt
10 kart el fler

Sika Hyflex-250 Facade, 600 ml 20/Kartong

Nollställ

3175,00 kr inkl moms

OBS! Alla rabatter dras av i kassan.

SikaHyflex®-250 Facade är en 1-komponents

fukthärdande, lågmodulär och elastisk fogmassa.

 

Lämplig för rörelse- och anslutningsfogar i byggnader.

På grund av sina lågmodulära egenskaper fungerar

SikaHyflex®-250 Facade i EIFS fasader.

 

Mycket god väder- och åldringsbeständighet

Rörelsekapacitet på +100/-50% (ASTM C 719)

Härdning utan bubblor

Låg belastning på vidhäftningsytorna

Bra appliceringsegenskaper, lättsprutad och

lättglättad

Mycket bra vidhäftning till många underlag

Lukt- och lösningsmedelsfri

Mycket låga utsläpp