Sika Cleaner P 1000 ml

223,75 kr inkl moms

OBS! Alla rabatter dras av i kassan.

Sika® Cleaner P är ett lågvisköst, lösningsmedelbaserat rengöringsmedel för ej porösa ytor. Sika® Cleaner P produceras i enlighet med kvalitetssäkringssystem certifierade enligt ISO 9001 och enligt Ansvar & Omsorgsprogrammet.

Applikationsområden
Sika® Cleaner P kan användas för att ta bort främmande ämnen och föroreningar såsom fett, olja, damm och smuts från ytor som t ex plast, polyester, pulverlackad metall och PVDF belagd metall innan applicering av tätmassor och lim. Sika® Cleaner P är också lämplig till att rengöra glas och metallytor. Den skall endast användas på ej porösa ytor. Ovanstående information är endast att se som generell vägledning. Applikationsspecifik rådgivning ges på begäran. Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompabilitet mellan materialen.
6 burkar/kart