Sika Boom Top M461 flaska 500 ml

Nollställ

357,50 kr inkl moms

OBS! Alla rabatter dras av i kassan.

Vitt, 1-komponent, tixotropt, snabbhärdande fogskum. Sika Boom® -Top är dammtorrt efter ca 5 minuter och kan, när det är nödvändigt, renskäras efter ca 1 timme med kniv. Sika Boom® -Top kan användas på rena, fettfria ytor vid lufttemperatur ned till +5ºC. Skumvolymen blir 15-16 liter färdigt skum för 500 ml flaskan. Vid lägre temperaturer minskar mängden skum. Det härdade skummet skall alltid skyddas mot solljus med en täcklist eller övermålas. Produkten är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Användning
Används bl a till utfackningspartier och isolering mellan syll och bottenplatta, omkring fönster och dörrar samt på ställen där termiskt isolerande utfyllning är nödvändig, dvs ej för rörelseupptagande fogar. Lämplig för ljudisolering. Vid isolering i slutna hålrum ska alltid avluftningshål borras och fukt tillföras med blomspruta
Kulör: Vit