12/
kartong

25% rabatt
1-9 kart

40% rabatt
10 kart el fler

Sika Blackseal-1 Svart Patron 12/Kartong

1185,00 kr inkl moms

OBS! Alla rabatter dras av i kassan.

Sika BlackSeal®-1 är en 1-koponent bitumenbaserad
konstruktions tätning med god fästning mot de flesta
förekommande konstruktionsmaterialen.

Förseglar fogar vid skorstenar, takfönster mm.
Förseglar sprickor och hål i takpapp.
Tätar och reparerar avvattningssystem såsom hängrännor.

Fäster på många typer av underlag såsom betong,
murverk, trä, metall, bitumenbeläggningar, takpapp
mm.

Kräver inte primer på de flesta förekommande
byggmaterial (gör förprov).

 Färdig att använda, lätt att hantera.
 Kan påföras på lätt fuktiga ytor.