Sika Aktivator 205, 250 ml

128,75 kr inkl moms

OBS! Alla rabatter dras av i kassan.

Sika® Aktivator-205 är en alkoholbaserad lösning med vidhäftningsförbättrande tillsatser och är avsedd som förbehandling innan limning och tätning med Sika® produkter. Sika® Aktivator-205 produceras i enlighet med kvalitetssäkrings- respektive miljöledningssystem certifierade enligt ISO 9001/14001 och enligt Ansvar & Omsorgsprogrammet.

Användningsområde
Sika® Aktivator-205 används som vidhäftningsförbättrare på följande, ej porösa ytor: metaller, plaster, keramiska material samt lackade ytor. Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompabilitet mellan materialen.
6 flaskor/kart