Protecta FR Brandskiva 2-Sidig 60x600x1200mm

1216,25 kr inkl moms

OBS! Alla rabatter dras av i kassan.

Protecta® FR Brandskiva är utformad för att behålla brandmotståndet i brandklassade väggar och bjälklag, där de bryts av en eller flera tekniska genomföringar. Protecta® FR Brandskiva bibehåller även de akustiska egenskaperna i konstruktioner den monteras i. Protecta® FR Brandskiva består av högdensitets stenull, belagd med Protecta® Täckfärg på en eller bägge sidor. Täckfärgen skapar en viktig barriär mot genomträngning av brand, rök och varma gaser genom stenullen och ger därmed ett skyddande system mot värmeöverföring i tekniska genomgående installationer. Val av brandskiva med täckfärg på en eller bägge sidor bestäms med hänsyn till vad som ska brandtätas och önskat brandmotstånd. Protecta® FR Brandskiva ska användas tillsammans med Protecta® FR Akryl för tätning runt genomföringar och mot angränsande byggmaterial.

Handlar du som företag?