Graft FR Akryl Patron

GRAFT® FR Akryl används för att förhindra spridning av ljud, brand och rök genom fogar och öppningar i ljud- och brandklassade vägg-ar, golv och bjälklag, samt runt tekniska
genomföringar. FR Akryl upprätthåller även akustiska egenskaper i väggar och bjälklag. FR Akryl härdar i luft och bildar en robust och varaktig brandtätning, som också är något elastisk.
FR Akryl användas med lämplig drevning, som exempelvis GRAFT drevning eller motsvarande, för att säkerställa rätt bredd/djup och minska krympning av fogen vid härdning.
Minsta djup och största bredd på fogarna återfinns i montageanvisningen. När fogen utsätts för brand, kommer den att expandera vid cirka 180°C och effektivt förhindra genombränning i upp till 4 timmar.
Kulör: Vit

Nollställ

93,75 kr inkl moms

OBS! Alla rabatter dras av i kassan.