Bostik Maxi Bond Seal Patron

Nollställ

176,25 kr inkl moms

OBS! Alla rabatter dras av i kassan.

BESKRIVNING AV PRODUKT
Maxi Bond Seal är ett elastiskt monteringslim och fogmassa (±20% rörlighet) med brett användningsområde och goda miljöegenskaper
på SMP-bas. Produkten passar i byggprojekt och situationer där det ställs höga krav på miljöegenskaper och material med låga
emissioner. Produkten härdar mha av fukten i luften till en elastiks limfog som bibehåller sin rörlighet även om den utsätt för fukt,
solljus och kallt klimat.
Produkten kan ersätta många andra typer av lim och fogtyper (silikoner, trälim, kontaktlimmer, akrylfogmassa, PU fogmassa,
spackel, nåtmassa, fönsterkitt, specialfogar för natursten etc.) i flertalet situationer eftersom produkten har: hög vidhäftning mot
flera materialtyper; hög beständighet mot väder och fysisk påfrestning; påverkar inte underlaget kemisk eller genom utfällningar;
motstår mögelpåväxt i våta utrymmen; fungerar som en övermålningsbar yta för flertalet färgtyper; icke frostkänslig massa – kan
förvaras i nära anslutning till arbetsplatsen.
Limprestanda – Drag slutstyrka: 280 ton/m²; Drag Initalstyrka: 50 kg/m²; Skjuvstyrka slutstyrka: 160 ton/m²; Monteringshugg/
vägghängd: 50 kg/m²
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Maxi Bond Seal används för att foga, fylla, täta och limma de allra flesta materialtyper på både torra och fuktiga underlag, inomhus
så väl som utomhus där det ställs krav på en beständig och rörelseupptagande limning eller fogmassa.
Utöver general fogning och limning mot vanligt förekommande byggmaterial är Maxi Bond Seal även idealiska för: Foga mot natursten
(marmor och granit); Toppförgsegla och kitta glas/fönster; Foga och limma i våtrum inklusive våtzonen; Nåta trädäck inne och ute;
Rörelseupptagande fog i olika typer av golvkonstruktioner av betong, trä eller PVC-matta; Limma och täta takpannor, plåt och
hängrännor!
Fäster mot i princip alla förekommande byggmaterial som exempelvis: trä, metaller (lackerade och obehandlade), betong, metall,
keramiska material, glas, sten, marmor samt plast (ej PE /PP/PFTE).