Fasadfogning

Fasadfogning är oftast förknippad med betongelement och mjukfogningen mellan dessa.

Det är den typen av mjukfogning som är den mest konstruktionskrävande. Ett betongelement rör sig och det måste då ha utrymme för detta. Detta utrymme måste beräknas och det görs förenklat med formeln L+L/500 = minsta fogbredd, alltså den sammanhängande längden på de element där fogmassa ska läggas mellan delas med 500.

Fogmassan som ska användas ska uppfylla kraven ISO 11600F25LM. Val av fogmassans kemiska sammansättning beror på vilka behandlingar som kan tänkas göras på fogmassan. Generellt så avråds målning av fasadfogar då färg inte kan ta upp den rörelse som fogmassan kan, utan spricker då och skapar ett oönskat utseende.

Tillbaka till fogning

Kontakta oss

 
1 Start 2 Complete

031-49 35 90