Brandfogning

Brandfogning innebär att foga där ett brandkrav föreligger i fastigheten/anläggningen. En vanlig typ av brandfogning är kring dörrpartier, tak och vägganslutningar. All typ av brandfogning ska göras i enlighet med gällande brandkrav på enheten eller byggnads- delen. Val av produkt och eventuellt isoleringsmaterial ska tillsammans uppfylla gällande krav. Brandklasser är uppdelade E, Ei och R.