Impregnering

Betong och tegelfasader är naturligt hydrofoba och motstår normal nederbörd. Med tiden avmattas denna och ytorna suger vatten. Vi hjälper er att återställa fasaderna så de klarar de naturliga påfrestningar som de dagligen utsätts för.

Kontakta oss

Våra tjänster

031-49 35 90